Appartement T2 - Cabanas de Tavira, Tavira, à vendre

Opportunité
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/1d60e0ce-4e70-484e-b3d5-b83077e4899d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/967eb7ff-1721-40eb-a51c-eeccba8ef3d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/527bdbd4-02e7-4fde-831c-5d57acc6d75d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/56dfc37a-621c-4112-b403-63bcbc2be99d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/cf9d4b31-b398-4650-a5c6-cefcff5b9861.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/89bc1438-5c17-4fc8-9354-a0b6790414d3.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/e842ef4f-a264-4bb1-9104-2bac14d3c316.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/759dae52-f170-42a3-bbaf-e38239b4f375.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/d9c05abf-d0d2-4461-86d5-9fb15d2a26f0.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/df9b2e30-ff9b-43aa-8112-09c1da77db5e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/988326c1-8ac2-4707-8b1f-394ef336d2a7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/f6afcb55-6070-4969-968c-c930f3ddbcc1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/feb06071-752d-4339-9b2d-8e944b902389.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/97be7a7e-48e9-4717-b094-19618b473c09.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/fc73239e-e0f5-4772-8337-011ca0e6cbfa.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/79f15b2a-6825-4f70-996f-e9b6ecfc912e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/f1e43ef1-3a97-4a4e-a42e-0a1ebb76d6be.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/41eafb77-58e3-4510-88b0-205720d01d50.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/3791b7be-78b7-481c-b44a-ccb3a9e51eba.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ee243008-77c0-4855-a987-f86c4dd477f1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/758e6c4b-cd38-4aa7-ba7d-0182f8a6476d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/2186e926-e697-43f4-a721-2ea03ad5c38b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/74537f50-d940-4cd7-ab4c-9d9cfa1c6aca.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/0aa49bde-2b50-468c-a7a6-f582c08759dc.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/0c3a0050-a61b-41e3-badb-8df90013d3a9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/f29fd271-94ed-49a3-975e-3723f9a2cb81.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/00afd499-8407-4d21-a79a-d5c6c2133b41.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/21dbeb20-b926-4cb5-a74f-b0f25b9c5526.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/d185bcfa-5367-45cb-b4ed-7b9bc9fd108e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ce47fd75-96ce-47c1-bd99-2da7a4c169df.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/e09d4665-b526-44a6-b3eb-ec23f48b9de6.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/de917de0-0b63-4b09-864b-15467991ec05.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ae79fc82-671a-4c33-a488-059038844845.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/03dba467-d37c-475c-8979-b8ba988595f9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/efb1537f-b455-4dbc-a6b2-19bffdb9f2c3.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/a395928b-c58b-415d-9eb6-95ca5561becb.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/a261d605-51c6-4a2a-aff1-c359633c3ee1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/c59a1ea0-7498-4ebe-b335-66f06dc50a2b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/343f491c-b3db-4d03-886e-587805239947.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ad1d8f31-b123-4d86-90c2-af6e66f153aa.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/516e64c7-5b3e-4a43-94f4-f3320f2961be.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/048151ae-c353-4385-a8ea-0a42fb9ef20f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/d3c9b5c2-5acd-4ab8-be4c-f90f0d3d43ea.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/e3de37b7-1787-4c8d-a31a-b02a42f161c6.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/93ead412-219e-4ca5-838d-9d9651ec20c6.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/1d60e0ce-4e70-484e-b3d5-b83077e4899d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/967eb7ff-1721-40eb-a51c-eeccba8ef3d9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/527bdbd4-02e7-4fde-831c-5d57acc6d75d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/56dfc37a-621c-4112-b403-63bcbc2be99d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/cf9d4b31-b398-4650-a5c6-cefcff5b9861.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/89bc1438-5c17-4fc8-9354-a0b6790414d3.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/e842ef4f-a264-4bb1-9104-2bac14d3c316.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/759dae52-f170-42a3-bbaf-e38239b4f375.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/d9c05abf-d0d2-4461-86d5-9fb15d2a26f0.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/df9b2e30-ff9b-43aa-8112-09c1da77db5e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/988326c1-8ac2-4707-8b1f-394ef336d2a7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/f6afcb55-6070-4969-968c-c930f3ddbcc1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/feb06071-752d-4339-9b2d-8e944b902389.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/97be7a7e-48e9-4717-b094-19618b473c09.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/fc73239e-e0f5-4772-8337-011ca0e6cbfa.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/79f15b2a-6825-4f70-996f-e9b6ecfc912e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/f1e43ef1-3a97-4a4e-a42e-0a1ebb76d6be.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/41eafb77-58e3-4510-88b0-205720d01d50.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/3791b7be-78b7-481c-b44a-ccb3a9e51eba.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ee243008-77c0-4855-a987-f86c4dd477f1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/758e6c4b-cd38-4aa7-ba7d-0182f8a6476d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/2186e926-e697-43f4-a721-2ea03ad5c38b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/74537f50-d940-4cd7-ab4c-9d9cfa1c6aca.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/0aa49bde-2b50-468c-a7a6-f582c08759dc.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/0c3a0050-a61b-41e3-badb-8df90013d3a9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/f29fd271-94ed-49a3-975e-3723f9a2cb81.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/00afd499-8407-4d21-a79a-d5c6c2133b41.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/21dbeb20-b926-4cb5-a74f-b0f25b9c5526.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/d185bcfa-5367-45cb-b4ed-7b9bc9fd108e.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ce47fd75-96ce-47c1-bd99-2da7a4c169df.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/e09d4665-b526-44a6-b3eb-ec23f48b9de6.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/de917de0-0b63-4b09-864b-15467991ec05.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ae79fc82-671a-4c33-a488-059038844845.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/03dba467-d37c-475c-8979-b8ba988595f9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/efb1537f-b455-4dbc-a6b2-19bffdb9f2c3.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/a395928b-c58b-415d-9eb6-95ca5561becb.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/a261d605-51c6-4a2a-aff1-c359633c3ee1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/c59a1ea0-7498-4ebe-b335-66f06dc50a2b.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/343f491c-b3db-4d03-886e-587805239947.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/ad1d8f31-b123-4d86-90c2-af6e66f153aa.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/516e64c7-5b3e-4a43-94f4-f3320f2961be.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/048151ae-c353-4385-a8ea-0a42fb9ef20f.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/d3c9b5c2-5acd-4ab8-be4c-f90f0d3d43ea.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/e3de37b7-1787-4c8d-a31a-b02a42f161c6.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/279642/93ead412-219e-4ca5-838d-9d9651ec20c6.jpeg
 • 2
 • 2
 • 114.32m2
Réf.: A289
Valeur de vente 220.000 €
 • 2
 • 2
 • 114.32m2
Réf.: A289

Appartement T2 - Tavira

Vous voulez acheter un appartement dans l'Algarve? Appelez-nous... Nous avons ce que vous cherchez!

De beaux appartements de typologie T2 , flambants neufs, avec place privée au sous-sol, avec des finitions modernes et une architecture naturaliste, synonyme de confort, intégré dans le parc naturel de Ria Formosa dans l’ancien village de pêcheurs de Cabanas dans un cadre naturel avec toutes les commodités et les services dans un rayon de 3 minutes à pied.
Prix commençant à 220000€.

Les appartements sont tous équipés :
aspects généraux : fenêtres avec double vitrage, interphone, gaz canalisé, volets, jardin, garage et porte de sécurité;
- Cuisine : chauffe-eau, extracteur, four et micro-ondes, meublée et sol en céramique;
- Chambres : armoires et planchers en parquet flottants ;

Tous les fractions ont un parking dans le sous-sol et beaucoup d’entre elles avec deux places de parkings,

Elles sont toutes livrées avec pré-installation de la climatisation.

La conception d’Interior articule les éléments typiques de l’Algarve orientale avec des détails et des finitions modernes. Le résultat est des espaces dédiés à la relation avec le climat léger et doux de la région. Tout aussi fonctionnel et agréable pendant la saison d’hiver.

Ne manquez pas cette occasion et réveillez-vous dans l’une des sept merveilles naturelles du Portugal où la mer et l’estuaire donnent de la couleur à son paysage, pour ceux qui recherchent la tranquillité, mais toujours étant proche de toutes les commodités ...


Notre entreprise aide dans tous les secteurs tels que la façon d’obtenir les meilleurs taux de change, l’ouverture de compte et la documentation sur les prêts bancaires, les travaux d’amélioration, etc.


Ne manquez pas cette occasion et contactez-nous pour une visite.

Caractéristiques de l'établissement

 • Pré-Installation de la Climatisation
 • Jardins
 • Année de construction: 2011
 • Garage
 • Condominium privé
 • Courte distance à pied de la plage
 • Situation centrale
 • Certification énergétique: E
 • Certification énergétique

Emplacement

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus