Einfamilienhaus 6 Schlafzimmer + - Loulé, Loulé, zu verkaufen

Gelegenheit
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/156c5552-e80d-4dbe-bfc6-1811672cd7db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/8fbb25ec-f28d-47fa-b9af-692918f7787f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/a0161add-fbd6-48e0-a938-88c5aacedabf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/4f70bb11-e976-4bed-8bbb-28e1f6b4f8cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/e53164c5-671e-4c44-818a-a037281ee8be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/495d51e6-e20e-453f-b703-2aa6f18bd21f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/37d301b1-222e-499e-bfa1-94f972c4e21b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/5bd1c4aa-f6af-45ad-b84e-4623c86a85e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/204a2937-5c87-4f6f-bb03-5e04743ff25d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/1a88406d-1b84-400a-8853-9a0af2f7891c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/9e6bb777-e9fb-4ad1-b3c0-45da4a2f079e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/ec421670-f5f4-40aa-a53c-50046fc23ea5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/b99802ec-aff9-4b46-8806-df7eecf7a600.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/44831647-febd-4fbf-acdb-4242f5104891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/3aed5c8b-b2c4-4618-adbf-10fb7933bfca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/44f30595-1d61-41cf-8346-d806714845be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/82e8552c-ad4d-489c-a62c-79f13d322de1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/f688eb18-63e7-4584-b49e-6aefbb3e73c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/8641892d-d996-4bce-b6ee-2f38e93faf77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/200e887a-746d-4226-874e-a2027b0ce28a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/a973cfa4-9fa1-4921-a969-fd7093265198.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/244c4936-6a69-4b1b-80d3-c48027d6433f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/fed13d58-64ce-4853-9fc5-6f47a1b1633b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/e2ae2742-4e03-4c46-a99d-caa972eea836.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/fded3a03-95fe-4025-9ac0-72bd79d15959.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/e9f3f8a3-9336-4ff7-b488-68524ed08f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/90fb980a-3754-464f-9132-60472652c532.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/dfde34f3-2bd8-4083-a449-3e9c6cd1ac67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/6fb9ab8d-5daf-444e-a368-0cba1a603337.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/1bfac365-78b5-4862-9748-606b9b4d456c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/07c5cf6e-5b70-4298-b5e4-7f51ad1ade96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/ab8a85bc-610c-46ca-ae22-4c343e0ed5eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/5381048a-2787-4f76-a049-7a716567a582.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/13b09ba5-83c1-4840-ad2b-f6c87e3583b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/f692ead0-5d28-479d-932d-aa76ee55673f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/2cec3c69-e2e4-4131-ac88-b40ebdb05184.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/550cafd7-7679-4015-90a1-6be74086e36a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/156c5552-e80d-4dbe-bfc6-1811672cd7db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/8fbb25ec-f28d-47fa-b9af-692918f7787f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/a0161add-fbd6-48e0-a938-88c5aacedabf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/4f70bb11-e976-4bed-8bbb-28e1f6b4f8cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/e53164c5-671e-4c44-818a-a037281ee8be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/495d51e6-e20e-453f-b703-2aa6f18bd21f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/37d301b1-222e-499e-bfa1-94f972c4e21b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/5bd1c4aa-f6af-45ad-b84e-4623c86a85e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/204a2937-5c87-4f6f-bb03-5e04743ff25d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/1a88406d-1b84-400a-8853-9a0af2f7891c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/9e6bb777-e9fb-4ad1-b3c0-45da4a2f079e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/ec421670-f5f4-40aa-a53c-50046fc23ea5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/b99802ec-aff9-4b46-8806-df7eecf7a600.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/44831647-febd-4fbf-acdb-4242f5104891.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/3aed5c8b-b2c4-4618-adbf-10fb7933bfca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/44f30595-1d61-41cf-8346-d806714845be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/82e8552c-ad4d-489c-a62c-79f13d322de1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/f688eb18-63e7-4584-b49e-6aefbb3e73c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/8641892d-d996-4bce-b6ee-2f38e93faf77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/200e887a-746d-4226-874e-a2027b0ce28a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/a973cfa4-9fa1-4921-a969-fd7093265198.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/244c4936-6a69-4b1b-80d3-c48027d6433f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/fed13d58-64ce-4853-9fc5-6f47a1b1633b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/e2ae2742-4e03-4c46-a99d-caa972eea836.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/fded3a03-95fe-4025-9ac0-72bd79d15959.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/e9f3f8a3-9336-4ff7-b488-68524ed08f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/90fb980a-3754-464f-9132-60472652c532.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/dfde34f3-2bd8-4083-a449-3e9c6cd1ac67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/6fb9ab8d-5daf-444e-a368-0cba1a603337.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/1bfac365-78b5-4862-9748-606b9b4d456c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/07c5cf6e-5b70-4298-b5e4-7f51ad1ade96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/ab8a85bc-610c-46ca-ae22-4c343e0ed5eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/5381048a-2787-4f76-a049-7a716567a582.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/13b09ba5-83c1-4840-ad2b-f6c87e3583b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/f692ead0-5d28-479d-932d-aa76ee55673f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/2cec3c69-e2e4-4131-ac88-b40ebdb05184.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/283193/550cafd7-7679-4015-90a1-6be74086e36a.jpg
 • 7
 • 8
 • 1375m2
 • 600m2
Ref: MG299
Verkaufspreis 2.000.000 €
 • 7
 • 8
 • 1375m2
 • 600m2
Ref: MG299

Haus V7 in Loulé

Möchten Sie eine Villa an der Algarve kaufen? Rufen Sie uns an... Wir haben, was Sie suchen!

Herrliche Villa der Typologie V7, in einer ruhigen Gegend von Loulé.


Diese schöne Villa verfügt über Sonnenkollektoren von Wasserheizung, unabhängige Video-Gegensprechanlage, Klimaanlage, Kamine und Arbeitsdecken.
Es hat eine ausgezeichnete Sonneneinstrahlung, da es nach Süden, Westen Ost ausgerichtet ist.
Auch hat Wendeltreppen, die eine interne Verbindung zwischen den Etagen und der Garage ermöglichen.


Das Erdgeschoss hat eine private Fläche von 245m2 und die Terrasse ist 250m2.

Es besteht aus Eingangshalle, Lounge - Esszimmer und Wohnzimmer mit Marmorkamin. Offene RaumKüche mit Wohnzimmer. Rustikaler Kamin, Klimaanlage und Speisekammer, Service-Badezimmer, 3 Schlafzimmer in Suite von quis 2 haben schwimmenden Boden und Einbauschränke, und das 3. ist ein Doppelzimmer, das in zwei unabhängige Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Wohnbereich / Schrank mit Klimaanlage. Badezimmer mit Badewanne und Massagedusche und Klimaanlage. Auch dieses Zimmer verfügt über schwimmenden Boden und zwei Einbauschränke.
Marquise mit ca. 50 m2 geschlossen mit Marmorböden. Wäschebereich und Grill. Klimaanlage.

Verwendung des Treppenhauses, das Zugang zu allen Etagen mit ca. 10 m2.


Keine 1. Etage, privater Bereich mit 245 m2 und Terrasse entlang der Wohnung mit 30 m2.

Compoul durch Eingangshalle, Service-Badezimmer mit sehr großzügigen Bereichen, Lounge - Esszimmer und Wohnzimmer durch Säulen aus massivem Marmor (ganze Stücke) getrennt. Mit Kamin auch in Marmor, Küche im offenen Raum mit Wohnzimmer. Rustikaler Kamin, Klimaanlage und Speisekammer.

4 Zimmer, davon 3 en-suite, mit großzügigen Bereichen, schwimmenden Boden.
Ein geselliger Bereich ist vom privaten Bereich getrennt.
Marquise mit ca. 50 m2, geschlossen, mit Marmorböden. Wäschebereich und Grill. Zugang zu zwei Dachböden.

Eine Garage hat eine Fläche von 500m2, wo Sie einen Anbau mit 2 Zimmern, ein Badezimmer mit Dusche und eine Küche finden. Es hat eine Zugangstür von außen und eine andere durch das Innere der Garage.

2 Sammlungen.
1 Servicebad

Duplo GarageNzugangstor, beide Straßenbahnen mit Fernbedienung.

Dies ist eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die ein Hostel, ein Haus, ein Hotel, Einen Kindergarten oder sogar für eigene Wohnungen verwandeln möchten. Keine horizontale Eigenschaft, sondern Lebensfähigkeit.

Es ist möglich, eine weitere Etage zu erklimmen oder einfach nur den Dachboden zu genießen. Dach in zwei Gewässer unterteilt, dh zwei Dachböden.


Verpassen Sie nicht diese wunderbare Gelegenheit und buchen Sie Jetzt Ihren Besuch!


Eigenschaften

 • Zentralheizung
 • Klimaanlage
 • Kamin
 • Video-Türsteher
 • Baujahr : 1991
 • Terrassen
 • Garage
 • Zentrale Lage
 • Energie ausweis: D
 • Möbliert
 • Energetische Zertifizierung

Ort

Anfragen

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr